yourself refined

yourself refined

Het begint bij Gezonde Cellen


Een overbelast en ziek lichaam heeft vaak af te rekenen met slecht werkende cellen en zwakke celwanden. Gebrek aan juiste voedingstoffen, uitdroging, verzuring of te veel toxische stoffen zijn slechts enkele oorzaken. Schadelijke stoffen kunnen de cel binnensijpelen. Anderzijds kunnen toxische stoffen in de cel niet meer worden afgevoerd.


Ons lichaam is een fascinerend samenspel van vele verschillende cellen, bacterieën, virussen en schimmels.  We bestaan uit ongeveer 100.000 miljard cellen en 30 maal zoveel bacterieën. De celkern (nucleus), het cytoplasma (een soort vloeistof) en de mitochondrieën (energiecentrales) zijn enkele belangrijke elementen. Het celmembraam is als een huid die beschermt, alles samenhoudt en als communicatiepoort met de extracellulaire 'buitenwereld' fungeert. 
Receptoren op de celwand ontvangen signalen die intracellulair worden doorgegeven. Het zijn de zintuigen van de cel die op hun beurt zorgen dat in de cel stoffen worden gemaakt die het lichaam nodig heeft. Onze celllen zijn voortdurend in de weer om te zorgen dat ons lichaam zich aanpast aan veranderende omstandigheden.

Kijk hier hoe Dr Pompa, één van de grondleggers van True Cellular Detox™, de basisprincipes uitlegt.

Bekijk een cel als een huis dat ramen en deuren heeft die open en dicht kunnen afhankelijk van wat nodig is. Wat als je ramen en deuren niet goed werken, en ook de schouw en riolering nauwelijks werkt? Je muren beschadigd zijn en bedreigende indringers doorlaten? Zou jij je niet erg gestresseerd en ziek gaan voelen? Zonder gezonde cellen is geen herstel mogelijk.

Slecht werkende cellen en 'vervuilde' energiecentrales die minder goed werken zijn het gevolg van overbelasting en toxiciteit. Deze beschadigde cellen leveren niet meer de energie en andere nodige stofjes zoals gluthation - dé meesterantioxidant en opruimer binnen de cel - om een lichaam goed te laten werken.
Glutamaatdominantie door een verzwakt endorfinesysteem draagt extra bij aan een verzwakte celwand.

Een gezond voedingspatroon volgen is belangrijk. Maar wat als de cellen al die bouwstoffen, mineralen en antioxidanten niet kunnen oppikken en verwerken? Ken jij dat gevoel : je eet gezond, je neemt supplementen en zelfs hormonen als het moet en toch voel je je niet goed? Als de stoffen en hormonen niet in de cel geraken en daar hun werk niet doen, blijven we ziek.

Het probleem met veel detox-protocollen is dat zij te veel ‘stroomafwaarts’ werken en niet de échte bron aanpakken : herstel van de cel én detoxificatie op celniveau. Hiervoor heb je een specifieke benadering en aanpak nodig. Veel toxines ‘verbergen’ zich diep in je weefsel inclusief je brein en zij geraken niet verwijderd met een darmspoeling en een leverreiningskuur alleen.

Door je eet en leefgewoonten te bekijken en op zoek te gaan naar belastende elementen in je leven werken we aan het herstel van cel en microbioom.  Voorbeelden van belastende stoffen zijn zware metalen als kwik en lood, pesticiden als glyphosaat en chemische stoffen als fluor, chloor en broom.

Afvoer en verwijdering van belastende stoffen is een onderdeel van celherstel en optimalisatie. Het Detox Masterplan aka True Cellular Detox™ is veruit het meest alomvattende detoxificatieprotocol dat er bestaat en is gebaseerd op intensief wetenschappelijk onderzoek. Het is uniek in zijn benadering en tegelijk is het zeer toegankelijk en gebruiksvriendelijk. 

De gezondheid van je celmembraan meten we onder meer met de MetaOxy-test. Deze test meet Malondialdehyde in de urine, een stof die vrijkomt als je celwand geoxideerd ( = beschadigd) raakt. Dit wordt ‘oxidatieve stress’ genoemd en het is een belangrijke factor waarom we chronisch ziek worden. Stel je nogmaals de cel voor als een huis : hoe ongezond is het om te wonen in een huis met slecht werkende ramen en deuren, beschadigde muren en verstopte afvoerpijpen? Hoe ziet je toekomst eruit in zo’n huis?

Andere testen die we hanteren zijn een visual contrast sensitivity-test (VCS-test) en een gespecialiseerde vragenlijst. Dit zijn de eerste stappen van het Detox Masterplan ( True Cellular Detox™). Ze worden gedurende je traject tijdens opvolgmomenten herhaald om je vooruitgang te meten en te kijken waar we moeten bijsturen.

Aangemelde klanten vinden meer uitleg op de Klantenpagina en hun online leerportaal dat je in staat stelt op eigen houtje te leren.

Je volgende stap is een afspraak plannen. Dan onderzoeken we samen wat je verlangens voor een betere toekomst zijn en hoe je dat kan waarmaken door toxines te verwijderen die je gezondheid belast hebben. We bekijken ook of dit Detox Masterplan iets voor jou is.